Kомпютърна поддръжка

Малките организации могат да се възползват от следните преимущества на външната техническа поддръжка:

  1. Отдалечен достъп: Възможността да се реши даден технически проблем отдалечено, без нужда от посещение намясто.
  2. Поддръжка по имейл или чат: Ефикасен начин за улужителите да докпадват проблме и да получат отговор своевременно.
  3. Наблюдение и поддръжка: Редовно наблюдаване на системите и навременна поддръжка, което да се предотврати загуба на данни или спиране на работа.
  4. Помощен софтуер: Централизирана платформа за обслужване и проследяване на заявки за техническа поддръжка.
  5. Управлявани IT услуги: Аутсорсинг от рутинни IT задачи като обновяване и защита на софтуер, проверка за освобождане на вътрешни ресурси.
  6. Възстановяване след сериозен проблем: създаване на планове и процедури за бързо възстановяне на данни и системи след настъпила авария.
  7. Киберсигурност: Решение за защита срещу кибер заплахи като защитни системи, антивирусни програми и регулярна проверка на защитата.
  8. Облачни услуги: Достъп до cloud-базирани хранилища и софтуер, с цел да се увеличи мобилността и да се намалят разходите.

Тези услуги могат да помогнат на малките организации да си гарантират, че технологиите им работят гладко, с минимално време на престой, както и защита на данните и системите.