Киберсигурност

Киберсигурнастта се отнася към практики и технологи, използвани за защита на компютрите, мрежите и данните от неиндефициран достъп, употреба, разкриване, прекъсване, модификация и унищожаване. Това е изключително важен аспект.

Наемане на външна фирма за киберзащита може да е рентабилно за малкия и средния бизнес по различни начини:

  1. Специализирана експертиза: Външна фирма може да Ви покаже най-добрите практики в киберзащитата, както и откриването и отсраняването на широк спектър от киберзаплахи.
  2. Мащабируемост: Външна фирма може да ви осигури нужните ресурси за да се справите с нарасващите защитни нужди с нарастването на бизнеса Ви.
  3. Спестяване на разходи: Аутсорсинга на киберсигурността може да бъде по-рентабилен от наемането на хора на пълен работен ден, тъй като се елиминира нуждата от закупуване на оборудване и заплащане на обучения.
  4. Достъп до авангадни технологии: Външната фирма има достъп до най-новите инструменти и технологии, което предоствя по-всеобхватно решение за сигурност от наемане на собствен екип.

Въпреки това, важно е да се обмислят разходите от аутсорсинг киберсигурност и потенциалните разходи за пробив, както и за специфичните нужди и ресурси на бизнеса.