За нас

Професионалните услуги свързани с компютърна поддръжка, интегриране и администриране на системи - IT аутсорсинг, помагат на всяка организация да оптимизира своите It системи и процеси.

  1. Компютърна поддръжка: Професионалната компютърна поддръжка представлява техническа помощ и поддръжка, свързана с решаването на софтуерни или хардуерни проблеми, подобряване на производителността и поддържане гладкото функционирана на системите.
  2. IT аутсорсинг (IT Outsoursing): Аутсорсинга включва наемане на външен доставчик, който да управлява всички или част от технологичните системи, процеси и операции на вашия бизнес. Това би помогнало да се намалят разходите, да се постигне ефективност и да се подобри цялостната ИТ производителност.
  3. Системна администрация: Системната администрация включва профилактика, управление и обновяване на системите, сървърите и програмите на дадена организация.
  4. Системна интеграция: Интегрирането на системи включва внедряване на различни технологични системи, програми и источници на данни, които да създадат безпроблемна интегрирана работна среда. Това може да помогне на организацията да улесни своите процеси, подобри ефективноста си, и увеличи стойността на инвестициите си, вложени в техника.

Професионалните услуги в тези области могат да помогнат на Вашия бизнес и неговите цели, да се подобри производителността, сигурността и ефективността на IT системите.

Експертна компютърна поддръжка

Навременно и професионално отстраняване на ИТ казуси от сертифицирани специалисти.

Научи още

Киберсигурност за малки и средни фирми

Поддръжка и защита на компютърни системи и мрежи. Отдалечени софтуерни услуги.

Научи още

Собствена Cloud инфраструктура

Комплексна и динамична ИТ среда на всяка организацията, съобразена с нейните нужди.

Научи още

Сигурност на данните, архивиране и възстановяване

Цялостно решение и широк спектър от възможности за архивиране и възстановяване.

Научи още